Peluang Infaq & Shadaqah

Infaq Buku
Hafalan al-Qur’an

Bank Syariah Mandiri
No. Rek. 7123985634
An. Ita Haryati

Kegiatan Pengembangan Dakwah
Quantum Akhyar Institute

Bank Syariah Mandiri
No. Rek. 7088490228
An. Ibrohim Hanif

Wakaf Lahan
Pendidikan Islam

Bank BTN Syariah
No. Rek. 7122 08 2337
An. Yay. Institute Quantum Akhyar